Palazzi
Palazz Bali Guarena
Dan il-palazz jinsab mal-ġenb tat-triq li jwassal għat-tempji neolitiċi ta’ Ħaġar Qim u l-Imnajdra, ftit aktar ‘il fuq mill-għolja ‘l bogħod minn kappella żgħira ddedikata lill-Madonna tal-Grazzji. Dan il-bini majestuż għadu iżolat u mill-art tiegħu, wieħed għadu jista’ jgawdi veduta meraviljuża tar-raħal tal-Qrendi. Dan il-palazz jistimula l-interess ta’ dawk li jinzertaw jgħaddu qrib. Hija mibnija fi stil li kien pjuttost differenti minn palazzi oħra mibnija fl-epoka tiegħu; pjuttost sempliċi mingħajr ebda dekorazzjonijiet esterni. Dan l-istil għalhekk jirrifletti ħafna fuq min bena u l-iskop li għalih inbena.

Il-Palazz Guarena nbena bejn l-1735-1740 u l-kmamar interni huma rranġati biex jagħtuh forma ta’ dar residenzjali. Kif diġà ntqal, il-karatteristiċi esterni huma sempliċi, u jagħtuha l-forma ta 'fortizza żgħira. It-twieqi fil-pjan terran huma pjuttost għoljin u turret għoli fuq il-bejt kien iservi bħala torri tal-għassa għall-gwardjani. Jidher ċar li dan il-palazz inbena b’mod li jiffaċilita d-difiża tiegħu kontra l-kursari, li kienu pjuttost komuni f’dawk iż-żminijiet.
L-ewwel referenza li wieħed jiltaqa’ magħhom dwar dan il-palazz tinsab fir-rekords tal-Ordni tal-Kavallieri ta’ San Ġwann. Hawnhekk wieħed jista’ jinnota li fit-tieni nofs tas-Seklu 18, Fra Pier Francesco Guarena di Rovero xtara biċċa art fil-viċinanzi tal-Qrendi f’żona li kienet magħrufa bħala Contrada Delle Grazie. Imbagħad bena palazz imdawwar bi ġnien kbir mimli siġar taċ-ċitru u siġar oħra. Skont it-tradizzjoni, Guarena kien bniedem li kien igawdi ambjent kwiet u paċifiku u għalhekk dan il-palazz kien pjuttost tajjeb għall-gosti tiegħu, fejn wieħed jista’ jimmaġina li qatta’ l-biċċa l-kbira tal-kumplament ta’ ħajtu jgawdi l-veduti meraviljużi ta’ madwar iż-żona.

Fra Pier Francesco Guarena twieled fl-4 ta’ Ottubru, 1679 f’Asti, l-Italja u ġie ordnat bħala Kavallier tal-Ordni ta’ San Ġwann fl-1688 waqt ir-renju tal-Granmastru Gregorio Caraffa. Dwar dan il-kavallier ġeneruż jingħadu ħafna stejjer u jissemma bħala wieħed minn dawk li taw sehemhom fil-Bieb tal-Fidda li jinsab fil-bieb tal-Kappella tas-Sagrament fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta.

Matul it-Tieni Gwerra Dinjija, dan il-palazz u l-ġonna estensivi tiegħu ntużaw bħala kwartieri għal diversi forzi militari Brittaniċi u lejn l-aħħar ta’ dan il-perjodu kien fih battaljun tal-infanterija tar-Reġiment ta’ King’s Own Malta ingaġġat lokalment.
Palazz Guttenberg
Il-Palazz Guttenberg jinsab fi Pjazza Madonna tal-Ħniena, fuq in-naħa tax-xellug meta tidħol fil-pjazza. Din iż-żona kienet tifforma parti minn hamlet medjevali, Hal-Lew li aktar tard ġiet inkorporata ma' hamlets oħra simili biex jiffurmaw il-Qrendi. Dan il-palazz jixbah it-Torri Ottagonali, li jissejjaħ ukoll it-Torri Ellul Preziosi, fis-sens li wieħed jista’ jiddefendi lilu nnifsu mingħajr periklu li jintlaqat. Il-palazz kollu hu mdawwar bi twieqi li jħarsu ’l isfel biex wieħed ikun jista’ jiddefendi kontra l-kursari li kienu pjuttost komuni matul is-snin li kien imtella’ dan il-palazz. Dan il-palazz, li llum il-ġurnata jintuża bħala residenza privata, inbena mill-Marixxall Johann Wolfgang von Guttenberg li serva bħala Kavallier tal-Ordni ta’ San Ġwann mill-1669 sal-mewt tiegħu fl-1733. Għadda ħajtu jaqdi fuq il-kċejjen tal-Ordni u kien juża dan il-palazz bħala r-residenza tiegħu meta kien ikun Malta bejn vjaġġ u ieħor. Guttenberg kien ġeneruż ħafna u ppreżenta diversi donazzjonijiet u rigali lis-Santwarju tal-Madonna tal-Ħniena, li dak iż-żmien kien magħruf fil-gżira kollha bħala ċentru ta’ talb u devozzjoni. Fost dawn, wieħed jista’ jsib pittura tal-Kurċifissjoni u oħra ta’ Santa Marija Maddalena. L-Isqof Molina irreġistra li Guttenberg ta pitturi tal-Kurċifissjoni u l-Assunta li ġiet ikkummissjonata fl-1690 mingħand Giuseppe d'Andrea Romano. Illum il-ġurnata, din il-pittura tinsab fis-Sagristija ta’ dan is-Santwarju. Insibu wkoll numru sabiħ ta’ pitturi ex-voto li huma wkoll attribwiti bħala donazzjonijiet minn Guttenberg.