Ritratti tal-Kunsill

Is-Seba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 2013 

Mix-xellug għal-lemin: Falzon Christopher (Segretarju Eżekuttiv), Farrugia Daniela (Kunsilliera), Zerafa Carmel (Viċi Sindku), Schembri David Michael (Sindku), Farrugia Daniel (Kunsillier), Sant Olympia (Kunsilliera).

Is-Sitt Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2008

Mix-xellug għal-lemin: Farrugia Daniel (Kunsillier), Falzon Carmel (Sindku), Abela Baldacchino Claudette (Viċi Sindku), Zerafa Carmel (Kunsillier), Farrugia Carmelo (Kunsillier), Falzon Christopher (Segretarju Eżekuttiv).

Il-Ħames Leġislazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 12 ta’ Marzu 2005

Mix-xellug għal-lemin: Muscat Emanuel (Kunsillier), Sacco Gordon (Kunsillier), Abela Baldacchino Claudette (Viċi Sindku), Falzon Carmel (Sindku), Farrugia Daniel (Kunsillier), Spiteri Neil (Segretarju Eżekuttiv).

Ir-Raba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 2002

Mix-xellug għal-lemin: Aquilina Nicholas (Kunsillier), Sciberras Reuben (Kunsillier), Baldacchino Claudette (Viċi Sindku), Farrugia Daniel (Kunsillier), Carmel Falzon (Sindku), Scicluna Letizia (Segretarju Eżekuttiv).

It-Tielet Leġislazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 13 ta’ Marzu 1999

Mix-xellug għal-lemin: Farrugia Daniel (Kunsillier), Falzon Carmel (Sindku), Aquilina Nicholas (Kunsillier), Baldacchino Claudette (Kunsillier), Bugeja Joseph (Viċi Sindku) Ebejer Charlot A. (Segretarju Eżekuttiv). 

It-Tieni Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 1996

Mix-xellug għal-lemin: Magro Antonia (Kunsilliera), Buttigieg Mary Rose (Kunsilliera), Aquilina Nicholas (Kunsilliera), Baldacchino Claudette (Kunsilliera), Farrugia Daniel (Sindku), Brincat Marisa (Segretarju Eżekuttiv).

L-Ewwel Leġislazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 20 ta’ Novembru 1993

Mix-xellug għal-lemin: Farrugia Daniel (Sindku), Aquilina Nicholas (Kunsillier), Mifsud Salvina (Kunsilliera), Mallia Mary Thereza (Kunsilliera), Bezzina Anthony (Kunsilliera), Brincat Marisa (Segretarju Eżekuttiv).