Struttura tal-Kunsill
Sindku

David Michael Schembri

Viċi Sindku

Patrick Bugeja

Kunsilliera
Segretarju Eżekuttiv

Anthony Bonello